Otázka:

Existuje nejaké pravidlo, kedy má byť pri vzore dub v genitíve jednotného čísla prípona -u a kedy -a?

Heslá:

dub – genitív jednotného čísla, z duba – zo stromu

Odpoveď:

Presné pravidlá o tvorení genitívu jednotného čísla substantív vzoru dub nemožno podať. Základná je prípona -a. Variantnú príponu -u majú najmä:

  • abstraktné podstatné mená ako let, hlad, strach, buchot, krik,
  • látkové mená (materiáliá) ako škrob, ocot, med, piesok, cement,
  • hromadné mená (kolektíva) ako ľud, hmyz, drobizg, personál, riad,
  • cudzie slová ako interval, festival, parlament, index, basketbal,
  • všetky slová zakončené na -m (dom, strom, polom, oznam).

 

Mnohé substantíva vzoru dub majú v genitíve jednotného čísla dvojtvary, napr.: rok – roka/roku, tlakomer – tlakomera/tlakomeru, teplomer – teplomera/teplomeru, autobus – autobusa/autobusu, podobne aj trolejbus, kaktus, barak, Alžír.

 

Pri neistote sa treba pozrieť do slovníkovej časti Pravidiel slovenského pravopisu a do lexikografických príručiek, ktoré sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

 


Otázka z 02. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dub – genitív jednotného čísla