Otázka:

Ako je správne: idem do Vajnor alebo idem do Vajnôr, bol som vo Vajnorách alebo bol som vo Vajnoroch?

Heslá:

Vajnory, do Vajnôr

Odpoveď:

Názov bratislavskej mestskej časti Vajnory je pomnožné podstatné meno mužského rodu. V genitíve má tvar (do) Vajnôr a lokáli (vo) Vajnoroch, o čom sa môžete presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2013), sprístupnených na stránke slovniky.juls.savba.sk. Správne sú spojenia idem do Vajnôr bol som vo Vajnoroch.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vajnory