Otázka:

Ako sa prekladá do slovenčiny české slovo tvrz? Je to tvŕdza?

Heslá:

tvrz, tvrdza, pevnosť, opevnenie, hradby, fortifikácia

Odpoveď:

České slovo tvrz možno do slovenčiny preložiť okrem iného aj slovom tvrdza (s krátkym r), ktoré sa v slovenčine hodnotí ako knižný výraz. Štylisticky neutrálne synonymá slova tvrdza v slovenčine sú výrazy pevnosť, opevnenie, hradby, vo vojenskej terminológii aj fortifikácia.

 

Podstatné meno tvŕdza s dlhým ŕ má iný význam, a to „núdza, tieseň“, napr. v časoch tvŕdze.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tvrz