Otázka:

Píše sa storno poplatok alebo spolu stornopoplatok?

Heslá:

storno, stornopoplatok, stornovací poplatok

Odpoveď:

Vzhľadom na to, že slovo storno sa prevzalo do slovenčiny iba ako podstatné meno, od ktorého sa odvodilo sloveso stornovať a od neho prídavné meno stornovací, odporúčame Vám v slovenčine používať buď slovné spojenie stornovací poplatok, alebo jeho skrátený jednoslovný tvar stornopoplatok.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu storno