Otázka:

Aký slovný druh je slovo jediná vo vete Len jediná žabka zakvákala?

Heslá:

jediná – slovný druh

Odpoveď:

Slovo jediná v spojení len jediná žabka zakvákala je základná číslovka (porov. heslo jediný v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného stavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk).


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jediná – slovný druh