Otázka:

Ako máme v slovenskom texte písať názvy z talianskej gastronómie ricotta, cannelloni a coulis?

Heslá:

ricotta, cannelloni/kanelony, coulis

Odpoveď:

Názov srvátkového syra ricotta je v takejto podobe spracovaný v Slovníku cudzích slov, ktorý je sprístupnený aj na našej stránke slovniky.juls.savba.sk. Názov talianskej cestoviny cannelloni sa neuvádza v slovenských lexikografických príručkách. V jazykovej praxi sa u nás používa v pôvodnej grafickej podobe cannelloni aj v adaptovanej podobe prispôsobenej slovenskému pravopisu kanelony, podobne ako sa slovo spaghetti adaptovalo na špagety. Francúzske slovo coulis takisto nie je spracované v slovenských lexikografických príručkách a v súvislosti s ovocím a zeleninou sa prekladá do slovenčiny ako pretlak alebo pyré


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ricotta