Otázka:

Môžeme v slovenčine pomenovať predmet (škatuľu, stojan a pod.) na prehľadné uloženie vecí slovom organizér? Ako sa toto slovo skloňuje?

Heslá:

organizér

Odpoveď:

Predmet určený na prehľadné usporiadanie a ukladanie vecí sa v slovenčine nazýva neživotným podstatným menom organizér, ktoré sa prevzalo z angličtiny a dnes sa uvádza už aj vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008).  Podstatné meno organizér sa skloňuje podľa vzoru dub (bez organizéra, dva organizéry, s organizérmi), ale v lokáli jednotného čísla má príponu -i, t. j. v organizéri.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu organizér