Otázka:

Ako je správne: letisko je vzdialené 20 minút jazdy autom od hotela alebo z hotela?

Heslá:

vzdialenosť od/z hotela

Odpoveď:

Na vyjadrenie časového alebo miestneho východiska sa v slovenčine používa predložka od aj z. Hoci nemožno povedať, že predložky od sú pri vyjadrovaní vzdialenosti (či už v kilometroch alebo v jednotkách času) vo všetkých prípadoch zameniteľné, v spojení, na ktoré ste sa spytovali, možno použiť obe predložky, t. j. letisko je vzdialené 20 minút jazdy od hotela (od budovy hotela) aj letisko je vzdialené 20 minút jazdy autom z hotela (z areálu hotela).


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vzdialenosť od/z hotela