Otázka:

Ako mám v kuchárskych receptoch písať slovo Niva/niva, keď tým myslím všeobecne druh plesňového syra?

Heslá:

Niva/niva

Odpoveď:

Podľa značky syra Niva, ktorá je na Slovensku typickým predstaviteľom druhu plesňového syra, sa v slovenčine utvorilo aj apelatívum (všeobecné podstatné meno) niva, ktorým sa pomenúva už nie značka, ale všeobecne typ polomäkkého syra z kravského mlieka s mramorovitým porastom modrozelenej ušľachtilej plesne vo vnútri, napr. nátierka s nivou; kúpiť 100 g nivy; rozdrobiť, pokrájať nivu; posypať pizzu postrúhanou nivou. Takto je podstatné meno niva 2  (homonymum podstatného mena niva 1, pomenovania rovinatého povrchu vytvoreného činnosťou rieky) spracované aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (3. zväzok, písm. m – n, 2015).

 Ak sa v receptoch používa podstatné meno niva na označenie typu syra (nie ako konkrétna značka), odporúčame Vám ho písať s malým začiatočným písmenom.        


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Niva/niva