Otázka:

Počul som, že slovo nerez je nespisovné. Prečo?

Heslá:

nerez, nehrdzavejúca oceľ, antikoro

Odpoveď:

 

 

Slovo nerez je pôvodne český výraz utvorený z českého slovného spojenia nerezavějící ocel. Na Slovensku sa používa jeho „poslovenčená“ zvuková podoba, v ktorej sa predpona ne- vyslovuje mäkko [ňe-]. Druhá časť slova -rez, je český názov pre hrdzu. Výslovnosť slova je teda [ňerez], ale toto slovo sa v slovenčine vníma ako cudzorodé. Jeho štylisticky neutrálne  ekvivalenty sú výrazy nehrdzavejúca oceľ alebo antikoro. V Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený aj v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk, je slovo nerez vyznačené fialovou farbou ako subštandardný (nespisovný) výraz a za ním sa uvádzajú správne slovenské ekvivalenty nehrdzavejúca oceľ, antikoro, ktoré zodpovedajú spisovnej slovenčine. V najnovšom lexikografickom spracovaní v 3. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. m – n, 2015) sa už slovo nerez hodnotí ako spisovný výraz, ale uvádza sa pri ňom upozornenie, že vhodnejšie sú výrazy antikoro nehrdzavejúca oceľ, ktoré Vám odporúčame v oficiálnom prejave uprednostňovať.

 


Otázka z 11. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nerez