Otázka:

Počul som, že slovo nerez je nespisovné. Prečo?

Heslá:

nerez, nehrdzavejúca oceľ, antikoro

Odpoveď:

Slovo nerez je český výraz utvorený z českého slovného spojenia nerezavějící ocel a v slovenčine sa vníma ako neústrojný nespisovný výraz. Jeho spisovné slovenské ekvivalenty sú výrazy nehrdzavejúca oceľ alebo antikoro. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je sprístupnený aj v elektronickej podobe na stránke slovniky.juls.savba.sk, je slovo nerez vyznačené fialovou farbou ako subštandardný (nespisovný) výraz a za ním sa uvádzajú ekvivalenty nehrdzavejúca oceľ, antikoro, ktoré zodpovedajú spisovnej slovenčine.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu nerez
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku