Otázka:

Píše sa názov čaju Matcha s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

matcha, matča

Odpoveď:

Ak vychádzame z informácie, že čaj matcha, resp. matča je odroda zeleného čaju pestovaná v tieni, nejde o vlastné meno, ale iba o pomenovanie druhu čaju a slovo matcha treba v slovenčine písať s malým začiatočným písmenom. V slovenčine sa používa aj podoba matča, ktorá presnejšie zodpovedá zvukovej podobe japonského slova (podoba matcha zodpovedá anglickej transkripcii).

 

                        


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu matcha