Otázka:

Akú predložku mám použiť v spojení so slovom všímavosť resp. nevšímavosť?

Heslá:

všímavosť, nevšímavosť

Odpoveď:

V spojení so slovom všímavosť (nevšímavosť) sa v slovenčine ustálene používa predložka k, ktorú Vám odporúčame uprednostniť: ... všímavosť k propagovaným ponukám...


Otázka z 01. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu všímavosť