Otázka:

Ako sa skloňuje slovo grunge?

Heslá:

grunge – skloňovanie

Odpoveď:

Slovo prevzaté z angličtiny grunge (výslovnosť [grundž]) sa v slovenčine skloňuje podobne ako slová Orange Cambridge. Podľa zakončenia na mäkkú spoluhlásku vo výslovnosti sa neživotné podstatné  meno grunge zaraďuje do vzoru stroj. Keďže písmenami ge na konci slova sa zapisuje jedna hláska dž, koncové -e sa pri skloňovaní zachováva, t. j. z grungeu, ku grungeu, počúvam grunge, o grungei, s grungeom. Prídavné meno má tvar grungeový.

                        


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu grunge – skloňovanie