Otázka:

Píšeme usmernenie pre zamestnancov, v ktorom sa opakovane používa výraz pokladňa. Ja tvrdím, že spisovne by to mala byť pokladnica. Mám pravdu?

Heslá:

pokladňa, pokladnica

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa pri podstatnom mene pokladňa  uvádza ako vhodnejší výraz pokladnica. V Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) sa slovo pokladňa hodnotí ako hovorový (t. j. spisovný, ale štylisticky príznakový) výraz. Slovo pokladňa teda nie je nespisovné, ale vhodné skôr do neoficiálnej hovorovej komunikácie. Súhlasíme s Vami, že v oficiálnom jazykovom prejave je vhodnejšie používať štylisticky neutrálny výraz pokladnica.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pokladňa