Otázka:

Spojenie M/matričný úrad sa píše s veľkým alebo s malým začiatočným písmenom? Ako ho má m písať v texte Mestská časť Bratislava - Petržalka, matričný úrad, Vám zasiela...?

Heslá:

matričný úrad, Matričný úrad Bratislava-Petržalka

Odpoveď:

Spojenie matričný úrad je všeobecné pomenovanie, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom. Vlastným menom sa stáva iba vtedy, keď sa konkretizuje uvedením sídla, napr. Matričný úrad Bratislava-Petržalka (názov mestských častí ako Bratislava-Petržalka, Bratislava-Staré Mesto či Bratislava-Ružinov sa píše so spojovníkom a bez medzier). V spojení Mestská časť Bratislava-Petržalka, matričný úrad, Vám zasiela... nie je uvedený plný názov matričného úradu a spojenie matričný úrad treba písať s malým m, aj keď je z textu jasné, o ktorý matričný úrad ide. Na porovnanie s veľkým začiatočným písmenom by sa toto spojenie písalo napríklad v texte Matričný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Vám zasiela...


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu matričný úrad