Otázka:

Ako sa skloňuje slovo dron, ktorým sa nazýva bezpilotné lietadlo?

Heslá:

dron

Odpoveď:

Skloňovaniu slova dron, ktoré zatiaľ nie je spracované v príručkách slovenského jazyka, sa venovala Sibyla Mislovičová v časopise Kultúra slova (ročník 50, 2016, č. 3, s. 134 – 140). Citujeme: „Slovo dron sa zaraďuje medzi podstatné mená mužského rodu zakončené na tvrdú spoluhlásku, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub. V prípade, že ide o bezpilotné lietajúce zariadenie, jeho skloňovanie je v jednotnom čísle: dron – (bez) dronu – (k) dronu – (vidím) dron – (o) drone – (s) dronom, v množnom čísle: drony – (bez) dronov – (k) dronom – (vidím) drony – (o) dronoch – (s) dronmi“. 


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dron