Otázka:

Môj kolega si uvádza pred menom titul Dr. Je to správne?

Heslá:

Dr., skratka Dr.

Odpoveď:

Podľa slovenskej technickej normy STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností (2011, s. 11) v akademických tituloch doktorského štúdia treba prednostne používať úplnú formu (napr. JUDr., MUDr., PhDr.); skrátená forma Dr. je neúplná a zavádzajúca.  

 

Skratka Dr. nezodpovedá ani jednému z akademických titulov, ktoré sa u nás v súčasnosti udeľujú. Používame ju zvyčajne pri písomnom oslovovaní osôb, o ktorých vieme, že majú doktorský titul, ale nevieme presne aký. Ide teda o určité zovšeobecnenie. 


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Dr.