Otázka:

Je správne v roku 1989 alebo roku 1989? Mám používať spojenie v posledných rokoch alebo v ostatných rokoch? Vo význame jediný či zvyšujúci alebo nedávno minulý mám používať výraz posledný alebo ostatný?

Heslá:

posledný, ostatný, v roku, roku

Odpoveď:

 

Časové vyjadrenia v roku 1989 aj roku 1989 sú obe správne.

Slovné spojenia v posledných rokoch aj v ostatných rokoch sú obe správne. Vo významoch „jediný zvyšujúci, zostávajúci” i „nedávno minulý, predchádzajúci, najnovší” sú správne obidva synonymné výrazy – posledný ostatný. Všetky významy prídavných mien posledný ostatný si možno overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.

 


Otázka z 17. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 19. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu posledný