Otázka:

Ako sa správne nazýva systém frekvencií pomenovaný podľa fyzika Dopplera?

Heslá:

Doppler, Dopplerove frekvencie

Odpoveď:

V názvoch zákonov, javov, funkcií, konštánt a pod. pomenovaných podľa ich autorov alebo objaviteľov sa používa privlastňovacie prídavné meno (vzor otcov). Od priezviska Doppler sa tvorí privlastňovacie prídavné meno Dopplerov, napr. Dopplerov jav, Dopplerova frekvencia. V genitíve množného čísla má privlastňovacie prídavné meno Dopplerov tvar Dopplerových s dlhým ý (ako otcových). Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má grafickú podobu systém Dopplerových frekvencií.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Doppler