Otázka:

Správne sa píše dátum s medzerami alebo bez medzier?

Heslá:

dátum, medzery v dátume

Odpoveď:

Podľa slovenskej technickej normy STN 01 6910 pravidlá písania a úpravy písomností  pri písaní dátumu sa jednotlivé údaje (deň, mesiac, rok) oddeľujú medzerami. To sa vzťahuje na číselne vyjadrený dátum, napr. 21. 7. 2016 aj v podobe 20. 07. 2016, ako aj na slovno-číselne vyjadrený dátum, napr. 20. júla 2016. Medzery možno vynechať v prípade potreby  iba v číselných dátumoch, ktoré sa uvádzajú samostatne (teda nie vo vete ani v slovnom spojení, ale napríklad v kolónke tabuľky, kde je málo miesta).


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu dátum