Otázka:

Ako sa prechyľuje mužské priezvisko Čarnoký? Jeho manželka bude Čarnoká alebo Čarnokiová?

Heslá:

prechyľovanie, Čarnoký – Čarnoká, Čarnoky – Čarnokyová

Odpoveď:

Mužské priezvisko Čarnoký s dlhým ý má podobu prídavného mena a skloňuje sa ako prídavné mená podľa vzoru pekný, t. j. bez Čarnokého, k Čarnokému, vidím Čarnokého, o Čarnokom, s Čarnokým. Ženské priezvisko má podobu Čarnoká, podobne ako Jesenský – Jesenská, Dvorský – Dvorská, Ducký – Ducká.   

 

Keby malo mužské priezvisko na konci krátke y, t. j. Čarnoky (aj takéto priezvisko sa používa na Slovensku), tvorilo by sa ženské priezvisko prechyľovacou príponou -ová v podobe Čarnokyová (nie však Čarnokiová).          


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 18 odpovedí k heslu prechyľovanie