Otázka:

Na našej vysokej škole vznikla medzinárodná vzdelávacia skupina založená na spolupráci s českou vysokou školou. Chceli by sme ju nazvať Česko-Slovenská vzdelávacia skupina. Je to správne?

Heslá:

česko-slovenský, Česko-slovenská vzdelávacia skupina

Odpoveď:

Prídavné mená sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu píšu s malým začiatočným písmenom. Takto sa píšu aj jednotlivé zložky (časti) zložených prídavných mien. Spolupatričnosť pôvodne samostatných slov v zloženom prídavnom mene sa naznačuje spojovníkom. Slovenskému pravopisu zodpovedá písanie spojenia s významom český a slovenský v grafickej podobe česko-slovenský s malými začiatočnými písmenami. Na začiatku vlastného mena – názvu vzdelávacej skupiny – sa píše zložené prídavné meno s veľkým začiatočným písmenom, t. j. Česko-slovenská vzdelávacia skupina. Písanie druhej časti zloženého prídavného mena slovenská s veľkým začiatočným písmenom je v rozpore s Pravidlami slovenského pravopisu (2013).

             Na vyjadrenie, že v názve ide o spoluprácu dvoch rovnocenných subjektov – českej a slovenskej vysokej školy, netreba porušovať zásady slovenského pravopisu, tento vzťah je zreteľne vyjadrený spojovníkom. Slovenskú verziu názvu Vám odporúčame písať v uvedenej podobe.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu česko-slovenský