Otázka:

Žijem už roky v zahraničí, ale v poslednom čase mi chodí po rozume slovo ciberej. Na východe sa tak nazývalo nejaké jedlo. Nevedeli by ste mi o ňom niečo napísať?

Heslá:

ciberej, ciberia, cibara, cibera

Odpoveď:

Podľa Slovníka slovenských nárečí (1. zväzok, písm. a – k, 1994) sa slovom ciberej (aj ciberia) pomenúva v šarišskom, zemplínskom a abovskom nárečí druh zemiakovej polievky: Čista ciberej še podľala z mľekem Rozhanovce, okr. Košice; Dachto varil i ciberiju, co do ni šicku žeľeninu pošekal Dlhá Lúka, okr. Bardejov • voda mutna jak ciberej Nižný Hrabovec, okr. Vranov. Z Obce Vinné, okres Michalovce, sa uvádza doklad na pomenovanie roztoku vody a múky, ktorým sa v minulosti striekal vinič: To muki takej černej do hordova a stim ciberejom brizgaľi.

Podľa etymológa PhDr. Ľubora Králika, CSc., slovo ciberej je maďarského pôvodu, východiskom sa stala zrejme nejaká nárečová forma zodpovedajúca spisovnému maďarskému výrazu cibere s významom „kyslá polievka varená z ovocia, resp. z otrúb“. Pôvod maďarského slova nie je dostatočne jasný. Keďže v maďarských nárečiach je doložené aj vo význame „riedky slivkový lekvár“, uvažuje sa o jeho prevzatí z južných slovanských jazykov; k možnému východisku porov. chorvátske nárečové cibor(ic)a ako označenie istého druhu drobných sliviek.

Dodávame, že v tekovskom a hontianskom nárečí sa riedka masa z rozvarených slivák pri varení lekváru nazýva cibara aj cibera. 


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ciberej