Otázka:

Ako sa píšu stupne Celzia? Bez medzery?

Heslá:

stupne Celzia, ºC

Odpoveď:

V slovenčine sa značky jednotiek (s výnimkou jednotky stupňov, minút a sekúnd rovinného uhla) oddeľujú od číselnej hodnoty medzerou. Značka jednotky Celziovej teploty je  ºC, pričom označenie stupňa º a písmeno C tvoria jeden celok a píšu sa bez medzery.

Číselná hodnota sa od značky jednotky Celziovej teploty oddeľuje medzerou, napr. desať stupňov Celzia sa píše 10 ºC, mínus päť stupňov Celzia -5 ºC a podobne.


Otázka z 31. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stupne Celzia