Otázka:

Ako mám písať oslovenie veličenstvo a vaše veličenstvo v beletrii? S veľkým alebo s malým začiatočným písmenom?

Heslá:

veličenstvo, vaše veličenstvo, vaše blahorodie, vaša výsosť, vaša kráľovská výsosť, vaša jasnosť, jej excelencia

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) šľachtické tituly sa píšu s veľkým začiatočným písmenom v oficiálnom písomnom styku. Keď nejde o oficiálny písomný styk (ako sú listy, pozvánky a pod.), šľachtické a iné tituly sa zvyčajne píšu s malým začiatočným písmenom. Ako príklady sa uvádzajú napr. spojenia vaše blahorodie, vaša výsosť, vaša kráľovská výsosť, vaša jasnosť, vaše veličenstvo, jej excelencia. V beletrii treba písať výrazy ako veličenstvo vaše veličenstvo s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 31. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu veličenstvo