Otázka:

Meno Angela je cudzie alebo slovenské?

Heslá:

Angela, Andela, Angelika

Odpoveď:

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006), ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na našej stránke slovniky.juls.savba.sk, sa pri hesle Angela uvádza výklad, že ide o ženské rodné (krstné) meno pôvodom z gréčtiny, ktoré má v slovenčine tieto varianty: domácku podobu Andela a zdrobneniny Angelka, Andelka Angelika. Zdrobnená podoba mena Angelika sa v slovenčine osamostatnila a dnes funguje ako samostatné meno. V slovenskom kalendári sú mená Angelika aj Angela zaradené na 11. 3.

 

Obe mená – Angela i Angelika – sa dnes už považujú za domáce slovenské mená.


Otázka z 31. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Angela