Otázka:

Píše sa rodina Modrovská s dlhým á alebo Modrovska s krátkym a?

Heslá:

rodina Modrovská

Odpoveď:

 

Rodinné pomenovanie utvorené od mužského priezviska Modrovský má mať podobu rodina Modrovská s dlhým á. Priezvisko Modrovský sa skloňuje podľa vzoru pre prídavné mená pekný a rodinné pomenovanie rodina Modrovská má na konci dlhé á rovnako ako rodina Pekná.


Otázka z 31. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Modrovská