Otázka:

Správne je rodina Modrovská alebo Modrovska?

Heslá:

rodina Modrovská

Odpoveď:

 

Rodinné pomenovanie utvorené od mužského priezviska Modrovský má mať podobu rodina Modrovská s dlhým . Priezvisko Modrovský sa skloňuje podľa vzoru pre prídavné mená pekný a rodinné pomenovanie rodina Modrovská má na konci dlhé -á rovnako ako rodina Pekná.


Otázka z 31. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Modrovská