Otázka:

Správne je rodina Hudákova alebo rodina Hudáková?

Heslá:

rodinné pomenovanie, rodina Hudáková, Hudákovci

Odpoveď:

Rodinné pomenovania typu rodina Hudáková aj ženské podoby priezvisk ako (pani) Hudáková vznikli síce z privlastňovacích prídavných mien (Hudákova rodina  =  rodina pána Hudáka, Hudákova žena  =  manželka pána Hudáka), ale prehodnotením ich funkcie (zmenou privlastňovacej funkcie na pomenúvaciu) upravila sa časom ich formálna stránka a v súčasnosti sa píšu s dlhým -á na konci, lebo privlastňovací vzťah sa pri nich už nepociťuje.

Rodinné pomenovania dnes nemajú privlastňovaciu funkciu, ale majú rozlišovaciu funkciu, t. j. nepýtame sa Čia rodina?, ale Ktorá rodina?

Rodinné pomenovanie má v súčasnosti pravopisne správnu podobu rodina Hudáková s dlhým -á (vzor pekný ako rodina Pekná) prípadne možno použiť aj podobu utvorenú od pôvodného súhrnného pomenovania rodiny typu Hudákovci – rodina Hudákovcov.

 Privlastňovacie prídavné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru otcov a v nominatíve mužského rodu majú krátke -a, sa používajú v názvoch ulíc, napr. Hudákova ulica (ale rodina Hudáková).


Otázka z 31. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodinné pomenovanie