Otázka:

Správne je rodina Hudákova alebo rodina Hudáková?

Heslá:

rodinné pomenovanie, rodina Hudáková, Hudákovci

Odpoveď:

Rodinné pomenovania typu rodina Hudáková aj ženské podoby priezvisk ako (pani) Hudáková vznikli síce z privlastňovacích prídavných mien (Hudákova rodina  =  rodina pána Hudáka, Hudákova žena  =  manželka pána Hudáka), ale prehodnotením ich funkcie (zmenou privlastňovacej funkcie na pomenúvaciu) upravila sa časom ich formálna stránka a v súčasnosti sa píšu s dlhým na konci, lebo privlastňovací vzťah sa pri nich už nepociťuje.

             Rodinné pomenovania dnes nemajú privlastňovaciu funkciu, ale majú rozlišovaciu funkciu, t. j. nepýtame sa Čia rodina?, ale Ktorá rodina?

Rodinné pomenovanie má v súčasnosti pravopisne správnu podobu rodina Hudáková s dlhým (vzor pekný ako rodina Pekná), prípadne možno použiť aj podobu utvorenú od pôvodného súhrnného pomenovania rodiny typu Hudákovcirodina Hudákovcov.

 Privlastňovacie prídavné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru otcov a v nominatíve mužského rodu majú krátke -a, sa používajú v názvoch ulíc, napr. Hudákova ulica (ale rodina Hudáková).


Otázka z 31. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodinné pomenovanie