Otázka:

Ako sa píše spojenie r/Rímsko-katolícky k/Kostol sv. Petra a Pavla v Borskom Mikuláši?

Heslá:

kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, rímskokatolícky

Odpoveď:

Samotné pomenovanie kostola, t. j. vlastné meno, je Kostol sv. Petra a Pavla v Borskom Mikuláši, resp. Kostol sv. Petra a Pavla. Prídavné meno rímskokatolícky (takáto je jeho správna podoba) nie je súčasťou pomenovania, ale iba druhové označenie a píše sa s malým začiatočným písmenom. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať takúto pravopisnú podobu: rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla v Borskom Mikuláši. Pravopis prídavného mena rímskokatolícky si môžete overiť aj v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 31. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu kostol