Otázka:

Ako mám nazvať záznam z výročnej členskej schôdze: zápis, záznam alebo zápisnica?

Heslá:

zápis, záznam, zápisnica

Odpoveď:

Vo význame „záznam z výročnej členskej schôdze“ sú podstatné mená záznam, zápis zápisnica synonymá. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že slovo záznam má najširší význam – môže ísť o záznam zvukový, audiovizuálny, písomný a pod. Pri slove zápis sa už význam zužuje na písomný záznam, ale poznáme rozličné druhy písomných záznamov, napríklad protokol, štatus, vpis do pozemkovej knihy, poznámka, zápisky z ciest, kronika a pod. Pomenovanie zápisnica označuje konkrétny druh úradného zápisu o priebehu istej akcie, napríklad schôdze. Písomný záznam z členskej schôdze odporúčame nazývať zápisnica.

 

            


Otázka z 27. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zápis