Otázka:

Aký tvar má prídavné meno orlí v lokáli jednotného čísla?

Heslá:

orlí, orľom

Odpoveď:

Prídavné meno orlí má v lokáli jednotného čísla tvar orľom – o orľom zraku.


Otázka z 16. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu orlí