Otázka:

Ako sa prekladajú do slovenčiny české slová záhlaví a zápatí?

Heslá:

záhlavie, hlavička, päta strany

Odpoveď:

Slovenské ekvivalenty českého slova záhlaví záhlavie hlavička (napr. záhlavie listu/strany, hlavička listu/dokumentu). České slovo zápatí sa prekladá do slovenčiny ako päta strany.


Otázka z 27. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu záhlavie