Otázka:

Prečo sa slovo vykládka píše s krátkym y, keď slovo výklad sa píše s dlhým ý, a prečo sa píše nakládka, keď je náklad?

Heslá:

vykládka, nakládka

Odpoveď:

Podstatné meno vykládka je utvorené od slovesa vykladať (nie od podstatného mena výklad), nakládka od slovesa nakladať (nie od substantíva náklad). Slová vykládka nakládka nájdete v takejto podobe aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je dostupný aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.  


Otázka z 27. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vykládka