Otázka:

Ako sa v slovenčine píše slovo u/ústrice? S krátkym u alebo s dlhým ú?

Heslá:

ustrica

Odpoveď:

Podstatné meno ustrica s významom „morský mäkkýš vyhľadávaný ako pochúťka“ sa v slovenčine píše s krátkym u (množ. číslo ustrice). V takejto podobe ho nájdete aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu. Obe príručky sú sprístupnené v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. S dlhým ú sa píše toto pomenovanie v češtine (ústřice).  


Otázka z 27. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ustrica