Otázka:

Môžem v preklade z angličtiny použiť spojenie emergentný prípad?

Heslá:

urgentný, emergentný, naliehavý

Odpoveď:

V slovenčine sa význam „naliehavý, akútny“ vyjadruje odborne aj prídavným menom latinského pôvodu urgentný, napr. v lekárskej terminológii urgentný príjem, urgentný prípad.

 

Na rozdiel od angličtiny, v ktorej sa prídavné meno emergent používa okrem iného aj v lekárskej terminológii vo významoch „naliehavý, akútny, kritický“, v slovenčine sa cudzie slovo latinského pôvodu emergentný používa iba vo filozofii s významom „prinášajúci náhle, diskontinuitne úplne novú kvalitu (ako nový stupeň vývoja v náhlych skokoch)“ v termínoch ako emergentný vývoj, emergentný charakter správania.


Otázka z 27. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu urgentný