Otázka:

Ako je správne: tohto roku prešlo zmenami... alebo v tomto roku prešlo zmenami?

Heslá:

tohto roku, v tomto roku

Odpoveď:

Ak sa v texte odvolávate na prebiehajúci (tento) rok, môžete napísať tohto roku prešlo zmenami...  aj v tomto roku prešlo zmenami.


Otázka z 27. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tohto roku