Otázka:

Ktorá možnosť je správna: súputník, supútnik alebo súpútnik? Je toto slovo vôbec spisovné?

Heslá:

súpútnik, spolupútnik, spolucestujúci, spoluidúci

Odpoveď:

Podstatné meno súpútnik (s dvoma dlhými slabikami za sebou) sa uvádza v Slovníku slovenského jazyka (vo 4. zväzku z roku 1964) s kvalifikátorom trochu zastarané. V Krátkom slovníku slovenského jazyka s kodifikačnou platnosťou, ktorý nájdete aj v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk, sa uvádza iba podstatné meno spolupútnik, utvorené podobne ako slová spolujazdec, spoluhráč, spoluinvestor, spoluobyvateľ, spolupáchateľ, spolupacient, spolužiak atď.

Podstatné meno spolupútnik sa dnes používa najmä na prenesené pomenovanie osoby, ktorá s niekým znáša spoločný osud, život, napr. generačný spolupútnik, politický/stranícky spolupútnik, spolupútnik viery. Osoba, ktorá s niekým cestuje, sa spravidla nazýva spolucestujúci a osoba, ktorá s niekým kráča, sa nazýva spoluidúci.


Otázka z 27. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu súpútnik