Otázka:

Píše sa prídavné meno ľudsko-právny so spojovníkom alebo bez spojovníka (ľudskoprávny)?

Heslá:

ľudskoprávny

Odpoveď:

 

Zložené prídavné meno ľudskoprávny vzniklo zo slovného spojenia ľudské právo, resp. ľudské práva a píše sa bez spojovníka, napr. ľudskoprávni aktivisti, ľudskoprávna organizácia, ľudskoprávny aspekt.

 


Otázka z 25. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ľudskoprávny