Otázka:

Ako je správne: Naplnil jeho vôľu bezo zvyšku alebo bez zvyšku?

Heslá:

bez zvyšku, bezo zvyšku, bezo mňa, cez, bez

Odpoveď:

 

Slabičné predložky sa pri spájaní so slovami začínajúcimi sa na rovnakú spoluhlásku alebo párovú spoluhlásku čo do znelosti nevokalizujú, čiže nepriberajú samohlásku o, napr. cez zimu, cez sutinu, cez známych. Táto zásada sa týka aj predložky bez: bez zmeny, bez zubov, bez sporu, bez zvyšku. Vokalizovaná predložka bezo je iba v spojení bezo mňa.

 


Otázka z 25. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bez zvyšku