Otázka:

V súvislosti s parametrami nastavenia je vhodnejšie používať výraz modus nastavenia alebo režim nastavenia?

Heslá:

režim, modus, nastavenie

Odpoveď:

Slovom latinského pôvodu modus sa v slovenských odborných textoch vyjadruje význam „spôsob“, slovom režim, ktoré pochádza z francúzštiny, sa vyjadrujú okrem významu „vládne a spoločenské zriadenie“ aj významy „presne určený rozvrh činnosti“, „riadenie, postup, fungovanie niečoho“ a „súhrn javov charakterizujúcich stav niečoho“. V súvislosti s parametrami nastavenia sa podľa elektronického korpusu Omnia Slovaca (15.05) používa výraz režim, napr. režim nastavenia reálneho času, manuálny režim nastavenia expozičných parametrov, vlastný režim nastavenia teplôt v jednotlivých miestnostiach, zvolíte si režim nastavenia a prejdete do pohotovostného režimu.


Otázka z 25. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu režim