Otázka:

V motorizme sa používa výraz driftovanie alebo drifting. V slovníkoch slovenského jazyka som našla slová drift a driftovať, ale s inými významami. Znamená to, že slová drifting a driftovanie sú nespisovné?

Heslá:

drift, drifting, driftovanie, driftovať, driftér

Odpoveď:

Podstatné mená drifting alebo driftovanie sa novšie používajú v slovenčine aj ako pomenovanie jednej z najmladších disciplín motoristického športujazde riadeným šmykom. Pretekári v tejto disciplíne sa nazývajú driftéri. V 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006) aj v Slovníku cudzích slov (2005) sprístupnených na stránke jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk sú spracované slová drift driftovať, ale novší význam z motoristického športu sa pri nich neuvádza. Podľa používania slov drift, drifting, driftovanie, driftér v súčasnej jazykovej praxi však považujeme tieto slová za súčasť slovnej zásoby spisovnej slovenčiny.


Otázka z 25. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu drift