Otázka:

V Pravidlách slovenského pravopisu som našiel iba slovo jelenča, poľovníci však často používajú podobu jelienča s ie. Znamená to, že toto slovo nie je spisovné? Slovo danielča sa v Pravidlách neuvádza vôbec...

Heslá:

jelenča, jelienča, danielča, mláďa, jeleň, Daniel

Odpoveď:

V slovníkovej časti Pravidiel slovenského pravopisu nájdete iba najbežnejšie slová z jadra našej slovnej zásoby podobne ako v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Menej frekventované slová ako danielča a jelienča sú lexikograficky spracované v podstatne rozsiahlejšom Slovníku súčasného slovenského jazyka, z ktorého vyšli zatiaľ prvé tri zväzky po písmeno n. Prvé dva zväzky (písm. a – g a písm. h – l) sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Nájdete tam pomenovanie mláďaťa daniela v podobe danielča (v množ. čísle danielčatá danielčence) a pomenovanie mláďat jelenej zveri jelienča (plurál jelienčatá)jelenča (plurál jelenčatá jelenčence). Všetky uvedené slová sú spisovné.  


Otázka z 25. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jelenča