Otázka:

Prekladám román, v ktorom sa používajú výrazy ako V/veličenstvo, V/vaša V/výsosť a podobne. Mám ich písať s veľkým začiatočným písmenom alebo s malým?

Heslá:

vaše blahorodie, vaša výsosť, vaša kráľovská výsosť, vaša jasnosť, vaše veličenstvo, excelencia

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) šľachtické tituly sa píšu s veľkým začiatočným písmenom v oficiálnom písomnom styku. Ak nejde o oficiálny písomný styk, ako sú listy, pozvánky a pod., šľachtické a iné tituly sa zvyčajne píšu s malým začiatočným písmenom. Ako príklady sa uvádzajú napr. spojenia vaše blahorodie, vaša výsosť, vaša kráľovská výsosť, vaša jasnosť, vaše veličenstvo, jej excelencia. V beletrii treba písať výrazy ako veličenstvo, vaše veličenstvo alebo vaša výsosť s malým začiatočným písmenom.       

 

                        


Otázka z 25. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vaše blahorodie