Otázka:

Ako je správne: čestné prehlásenie alebo čestné vyhlásenie?

Heslá:

prehlásenie, vyhlásenie, prehlásiť, vyhlásiť

Odpoveď:

 

Tlačivo, ktorým sa v úradnom styku záväzne niečo vyjadruje, sa nazýva čestné vyhlásenie. Slovo vyhlásenie je odvodené od slovesa vyhlásiť, ktoré má v danom prípade význam „úradne verejne niečo oznámiť“. Sloveso vyhlásiť aj odvodené podstatné meno vyhlásenie sa často zamieňajú so slovami prehlásiť a prehlásenie, napr. premiér prehlásil, slávnostne prehlasujem, súd ju prehlásil za nezvestnú. Sloveso prehlásiť má význam „úradne odhlásiť a prihlásiť na iné miesto“, napr. prehlásiť adresu pobytu, prehlásiť trvalé bydlisko; prehlásenie zdravotnej poisťovne. Význam „verejne oznámiť“, „dôrazne povedať“ či „úradne označiť“ vyjadruje sloveso vyhlásiť, napr. premiér vyhlásil, slávnostne vyhlasujem, súd ju vyhlásil za nezvestnú.

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prehlásenie