Otázka:

Môžete mi vysvetliť, či je nejaký rozdiel medzi dvojitým a dvojakým občianstvom?

Heslá:

dvojaký, dvojaké občianstvo, dvojitý, dvojité dno

Odpoveď:

 

Prídavné meno dvojitý sa používa vtedy, keď ním označujeme niečo, čo pozostáva z dvoch častí, dvoch prvkov, napr. dvojité dno, dvojité dvere, dvojitá šírka, dvojité salto. Slovo dvojitý tu môžeme nahradiť synonymným prídavným menom zdvojený – zdvojené dno, zdvojené dvere, zdvojená šírka, zdvojené salto. Adjektívna číslovka dvojaký má význam „jestvujúci v dvoch rozličných podobách; dvoch druhov“, napr. dvojaké šaty, dvojaký význam, dvojaký zmysel, dvojaká funkcia. Aj občianstvo dvoch štátov sa správne nazýva dvojaké, nie dvojité. Podobne hovoríme o dvojakom zdanení (zdanenie dvoma rozličnými druhmi dane), dvojakých cenách (súbežne používané dva druhy cien, ceny v dvoch menách).

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dvojaký