Otázka:

Píše sa v spojení škridľová strecha v prídavnom mene škridľová mäkké ľ?

Heslá:

škridlový, škridla, šindľový, šindeľ

Odpoveď:

 

Prídavné meno škridlový je odvodené od podstatného mena škridla a v oboch slovách je tvrdé l. Správne je teda škridlová strecha. Mäkké ľ je v prídavnom mene šindľový, ktoré je odvodené od iného druhu strešnej krytiny zvanej šindeľ, z ktorej sa najmä v minulosti vyrábala šindľová strecha.

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu škridlový