Otázka:

Je v prídavnom mene krivoľaký mäkké ľ, napr. krivoľaký chodník?

Heslá:

krivolaký, kľukatý

Odpoveď:

 

V prídavnom mene krivolaký, ktoré má význam „odklonený od priameho smeru; majúci tvar kľukatej čiary“, je tvrdé l. Toto prídavné meno sa v textoch neraz vyskytuje v podobe s mäkkým ľ, napr. v spojeniach krivoľaká cesta, krivoľaký chodník, krivoľaká čiara, krivoľaká stopa, krivoľaké uličky, čo môže súvisieť s tým, že synonymom prídavného mena krivolaký je adjektívum kľukatý, v ktorom je mäkké ľ. Pravopisne správne je však krivolaká cesta, krivolaký chodník, krivolaká čiara, krivolaká stopa, krivolaké uličky.

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krivolaký