Otázka:

Ako je správne: polyklinika alebo poliklinika?

Heslá:

poliklinika, polyklinika, polyhistor, polyfunkčnosť, polygamia, polyfónia, polyteizmus

Odpoveď:

 

V slovenčine máme početnú skupinu slov, ktoré sa začínajú na polopredponu poly-, napr. polyhistor, polyfunkčnosť, polygamia, polyfónia, polyteizmus. Časť poly- pochádza z gréckeho slova polys = mnohý a uplatňuje sa ako prvá časť zložených slov vyjadrujúca význam „mnoho, (zvýšené) množstvo, viacnásobnosť, mnohosť“: polyhistor je znalec mnohých vedných odborov, polyfunkčnosť je odborný výraz pre mnohofunkčnosť, polygamia znamená spolužitie muža s viacerými ženami, čiže mnohoženstvo, výraz polyfónia sa používa v hudbe ako termín pre viachlasovosť, polyteizmus je náboženstvo založené na viere v mnohých bohov, iným slovom mnohobožstvo. Slovo poliklinika má takisto pôvod v gréčtine, a to v slove polis, čo znamená „mesto“, a kliné, t. j. lôžko. Poliklinika je teda označenie pre mestské zdravotné stredisko.

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu poliklinika