Otázka:

Aký je správny pravopis liečebnej metódy založenej na kontakte človeka a psa: canisterapia alebo kanisterapia?

Heslá:

canisterapia, kanisterapia

Odpoveď:

 

Pre podpornú liečebnú metódu založenú na priaznivom pôsobení psa pri liečení niektorých ochorení sa v praxi používa označenie canisterapia i kanisterapia. Názov canisterapia vychádza z latinského slova canis – pes, ku ktorému sa pripája slovo terapia odvodené od gréckeho slova thérapeia, t. j. liečba, liečenie. Z podôb canisterapia kanisterapia odporúčame uprednostňovať pravopisne zdomácnenú podobu kanisterapia, ktorá korešponduje s inými zdomácnenými názvami terapeutických metód, ako je muzikoterapia, fyzioterapia, oftalmoterapia či hipoterapia.

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu canisterapia