Otázka:

Ako je správne: vajcový likér alebo vaječný likér?

Heslá:

vajcový, vaječný

Odpoveď:

Od podstatného mena vajce možno utvoriť prídavné mená vajcový i vaječný s rovnakým významami 1. „patriaci k vajcu, pochádzajúci z vajca“, napr. vajcová i vaječná škrupina; 2. „urobený z vajec, s vajcami“, napr. vaječné/vajcové výrobky, vaječný/vajcový likér.

Väčšina používateľov slovenského jazyka v súčasnosti uprednostňuje podobu prídavného mena vaječný, a aj Vám odporúčame uprednostňovať spojenie vaječný likér, ktoré možno považovať za zaužívané. S podobou prídavného mena vajcový sa dnes stretávame skôr v odbornej terminológii z oblasti biológie a zoológie (napr. vajcová bunka).


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vajcový